Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Θερινές διακοπές

 Σας ενημερώνουμε ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη, 9:00-12:00.