Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ενισχυτική διδασκαλία

 Αγαπητοί γονείς,

Αν θέλετε το παιδί σας να συμμετέχει στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας του σχολείου, πρέπει να εκτυπώσετε το έντυπο δήλωσης μαθημάτων που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://docs.google.com/document/d/1EKpRQxA52tgv3BObC1xoWlDglHb-8tme/edit?amp;ouid=114869702615005784019&rtpof=true&sd=true

να το συμπληρώσετε και να το φέρει το παιδί σας πίσω στο σχολείο υπογεγραμμένο από εσάς έως τη Δευτέρα 26/09/2022. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης, τη Δευτέρα να ενημερώσει το παιδί σας προφορικά το Γραφείο και να ζητήσει το σχετικό έντυπο ώστε να το προσκομίσετε το αργότερο έως την Τρίτη 27/09/2022.

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας παρέχει δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα εκτός ωραρίου του σχολείου (μετά τις 2:00 μ.μ.). Αν μαζευτεί ικανός αριθμός ενδιαφερομένων, θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας, διαφορετικά σε κάποιο όμορο σχολείο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου