Νέο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα από 1 Φεβρουαρίου 2021.

Στους παρακάτω συνδέσμους κάθε τμήματος μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα  από 1 Φεβρουαρίου 2021.

Τμήμα Α1, Τμήμα Α2, Τμήμα Α3, Τμήμα Α4, Τμήμα Α5

Τμήμα Β1, Τμήμα Β2, Τμήμα Β3, Τμήμα Β4, Τμήμα Β5

Τμήμα Γ1, Τμήμα Γ2, Τμήμα Γ3, Τμήμα Γ4, Τμήμα Γ5