Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Οι σύνδεσμοι webex των καθηγητών στα mail των μαθητών

 Σας ενημερώνουμε ότι οι σύνδεσμοι webex των καθηγητών δε θα είναι πια αναρτημένοι στην παρούσα ιστοσελίδα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι σύνδεσμοι webex στάλθηκαν ξανά στα mail των μαθητών στο ΠΣΔ ( username@sch.gr ).