Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Για την ημερήσια εκδρομή του  1ου Γυμνασίου Ελ. Βενιζέλου, καλούμε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ33120/ΓΔ4 ΥΑ (ΦΕΚ 681/6-3-2017) «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία ή το ΚΤΕΛ να υποβάλλουν ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ μέχρι τη Τετάρτη  2 Μαίου 2018 και ώρα 12:00 , στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου μας, για τη μίσθωση ίσως 6 λεωφορείων (ο ακριβής αριθμός των λεωφορείων θα οριστεί, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών) .
      Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 4 Μαίου 2018.
     Οι μαθητές θα είναι περίπου 250.
     Οι συνοδοί καθηγητές θα είναι 12.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

9:00 Αναχώρηση από το σχολείο.
10:00 Άφιξη της  Β΄ τάξης στο Ρέθυμνο και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο.        Άφιξη της Γ΄ τάξης στο Ρέθυμνο και επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο.
 11:00 Άφιξη της Α΄ τάξης στην Αρχαία Ελεύθερνα και επίσκεψη στο Μουσείο.
12:30 Αναχώρηση της Α΄ τάξης από την Αρχαία Ελεύθερνα.
13:00 Άφιξη της Α΄ τάξης στο Ρέθυμνο και συνάντηση όλων των τάξεων στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Περιήγηση του σχολείου στα αξιοθέατα της πόλης.
18:00 Αναχώρηση από το Ρέθυμνο.
19:00 Άφιξη στο χώρο του σχολείου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ:

1.    Τα λεωφορεία να είναι τουριστικά (όχι διώροφα) με κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας. Δύο, τουλάχιστον, εβδομάδες, πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής, να προσκομισθούν στο σχολείο τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων και φωτοτυπίες της άδειας κυκλοφορία τους, όπου και θα φαίνεται ,υποχρεωτικά, ο σχετικός έλεγχος από τα ΚΤΕΟ.
2.    Τα λεωφορεία να είναι στη διάθεση των μαθητών, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, στις περιηγήσεις-ξεναγήσεις.
3.    Στο φάκελο της προσφοράς να υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του γραφείου γενικού τουρισμού του ενδιαφερόμενου.
4.    Να υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές καθώς και για τους συνοδούς καθηγητές.
5.    Να προβλέπεται αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής, λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. καιρικές συνθήκες).
6.    Το ταξιδιωτικό γραφείο να χορηγήσει ονομαστικές αποδείξεις ανά μαθητή.
7.    Στις προσφορές να αναφέρεται η συνολική τιμή ανά λεωφορείο.
8.    Στη σύμβαση να αναφέρεται η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης του ταξιδιωτικού γραφείου.

Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και θα είναι  ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό να μας αναφέρετε το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας καθώς και τους αριθμούς κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα μας διαθέσετε.

Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να επικοινωνήσουν με τον Διευθυντή του σχολείου.  


                                                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                                   ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ