Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Ενημέρωση Μαθητών και Γονέων/Κηδεμόνων σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών σας Δεδομένων από τις Σχολικές Μονάδες.


Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας
cst@minedu.gov.gr).

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 30/03/2020.
Οι εκπαιδευτικοί στο διάστημα αυτό, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και την ομάδα ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να δημιουργούν τα ψηφιακά τμήματα στα οποία θα ενταχθούν οι μαθητές/μαθήτριες και να αναρτούν σχετικό υλικό σε αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τις σχετικές πλατφόρμες

Ψηφιακές πλατφόρμες e-me και eclass


Οι ψηφιακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως, ασύγχρονης εκπαίδευσης που προτείνονται από το Υπουργείο και χρησιμοποιούμε είναι δυο. Η ψηφιακή πλατφόρμα e-me και η ψηφιακή πλατφόρμα eclass. Για την πλατφόρμα e-me χρειάζεται να συνδεθείτε με τους λογαριασμούς που έχετε δημιουργήσει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr). Στην πλατφόρμα e-class μπορείτε να μπείτε είτε με κωδικούς ή χωρίς. Οι εκπαιδευτικοί σας που θα ανεβάσουν ψηφιακά μαθήματα σε αυτές τις πλατφόρμες μπορούν να επιλέξουν όποια από τις δυο επιθυμούν και θεωρούν καταλληλότερη για την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε εσάς μένει να συνδεθείτε και στις δυο πλατφόρμες για να βρείτε το κάθε μάθημα.
Ωστόσο, η δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσετε στον εντοπισμό των μαθημάτων σας σε κάθε πλατφόρμα θα λυθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα ή από την αρχή της νέας εβδομάδας, όταν θα έχετε κάνει όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες λογαριασμού στο ΠΣΔ και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η λύση που δίνει το υπουργείο για να σας διευκολύνουμε είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί τα username σας και να σας καλέσουν στα ψηφιακά μαθήματα που θα έχουν δημιουργήσει στην κάθε ψηφιακή πλατφόρμα (e-me και eclass). Για αυτό το λόγο θα πρέπει να ελέγχετε συχνά τους λογαριασμούς σας στις δυο παραπάνω ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και τα email σας ή κάθε άλλο ψηφιακό μέσω επικοινωνίας (Instagram, messenger κτλ).

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Εξ αποστάσεως μαθήματα στην Ηλεκτρονική Τάξη (eclass) του ΠΣΔ

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=1159

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να δουν (ακόμα και χωρίς να κάνουν εγγραφή στο sch.gr) τα Μαθήματα  που ετοίμασαν οι εκπαιδευτικοί του 1ου Γυμνασίου Ελευθερίου Βενιζέλου, στην παρακάτω διεύθυνση:
https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=1159


Οδηγίες: θα πατάνε πάνω στο μάθημα που τους ενδιαφέρει και θα πηγαίνουν στην αριστερή στήλη, στην επιλογή Έγγραφα, Ανακοινώσεις, Βιβλίο Ύλης, Συνδέσεις Διαδικτύου, θα την επιλέγουν και θα βλέπουν το προσφερόμενο υλικό (παρουσιάσεις, θεωρία, ασκήσεις κ.α.).
Τα μαθήματα, θα εμπλουτίζονται συνεχώς, για αυτό καλό είναι οι μαθητές να επισκέπτονται συχνά  την ιστοσελίδα!!

Σημείωση!!!! Στον παραπάνω σύνδεσμο το σχολείο μας αναφέρεται ως 7ο Γυμνάσιο Χανίων. Είναι τυπογραφικό λάθος του συστήματος. Αιτηθήκαμε και περιμένουμε τη διόρθωση.

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη για τη διασύνδεση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές δίκτυο και την παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτούς,  λειτουργεί και εξελίσσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ...συνέχεια

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me

Εφόσον ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προτείνεται να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία ώστε να εγγραφείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα e- me. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε παρακάτω

Οδηγίες για εγγραφή στη Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me

Βοήθεια στην εγγραφή μαθητών στο ΠΣΔ

Όποιοι κηδεμόνες αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εγγραφή των παιδιών τους στο ΠΣΔ μπορούν να απευθύνονται στο mail του σχολείου : mail@1gym-el-venizel.chan.sch.gr

Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαιδευση

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες να υποστηρίξουν τα παιδιά τους για να εγγραφούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) ώστε να προχωρήσουμε στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Τις επόμενες ημέρες οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα έχουν ετοιμάσει τις διαδικτυακές τάξεις στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι και όλες οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας. Γι αυτό το σκοπό θα σας ενημερώσουμε με νέα ανάρτηση. Για τη συμμετοχή σας στις διαδικτυακές τάξεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρακάτω διαδικασία.

Μπαίνουμε στο παρακάτω σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/ και ακολουθώντας τις οδηγίες δημιουργούμε τον λογαριασμό του/της μαθητή/τριας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΙΝΑΙ να έχετε μπροστά σας τον έλεγχο βαθμολογίας Α’ Τετραμήνου.

Θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία και πρέπει να γραφτούν και να δηλωθούν ΑΚΡΙΒΩΣ όπως στον έλεγχο: ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (με επιλογή από ημερολόγιο), ΣΧΟΛΕΙΟ (1 Γυμν Ελ Βεν), ΤΑΞΗ, ΤΜΗΜΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΗ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, ΕΜAIL ΚΗΔΕΜΟΝΑ, KINHTO ΚΗΔΕΜΟΝΑ. (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Δίνετε ΚΩΔΙΚΟ και δημιουργείται αυτόματα το USERNAME.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος υπάρχει το ενδεχόμενο σε δεδομένη χρονική στιγμή να μην λειτουργεί. Προσπαθήστε αργότερα (ίσως αργά το βράδυ να έχει λιγότερο φόρτο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: για απορίες να απευθύνεστε στο email: to.perib.sxol@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2821088045 πρωινές ώρες.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι 
στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα 
11 Μαρτίου 2020 

 •  Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινηματογράφοι) 
 •  Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων 
 •  Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα 
 •  Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-learning) 
 •  Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες 
 •  Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα 
 •  Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα 
 •  Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος 
 •  Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά) 
 •  Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης 
 •  Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό ή με τον ΕΟΔΥ. 

Βιβλιογραφία Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Guidance for Administrators of US Institutions of Higher Education https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-ihe-resp

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
Τηλ. 2105212000 www.eody.gov.gr
10-03-20 Προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, αποφασίστηκε η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, όλης της χώρας για τις επόμενες 14 ημέρες. Το μέτρο αφορά σε σχολεία, πανεπιστήμια και λοιπές εκπαιδευτικές δομές που εποπτεύονται απο το Υπ. Παιδειας, όπως ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ και φροντιστήρια.
Οι δομές αναστέλλουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (αλλά όχι και την εξ'αποστάσεως), καθώς και συναθροίσεις, όπως σε εστιατόρια, βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια κλπ. Οι διοικητικές υπηρεσίες και οι εστίες στέγασης θα λειτουργούν κανονικά ενώ η έρευνα στα Πανεπιστήμια θα διενεργείται απρόσκοπτα.
Το έκτακτο αυτό μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού στους πολίτες.

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Ψηφίζουμε τη συμμετοχή του σχολείου μας στον διαγωνισμό τραγουδιού!


Το σχολείο μας συμμετέχει  για άλλη μία φορά στον διαγωνισμό "Καν' το ν' ακουστεί 2020" του Ευρωπαϊκού μαθητικού ραδιοφώνου (Εuropean School Radio) με τραγούδι και ραδιοφωνικό μήνυμα. Οι μαθήτριες Βασιλική Δημητρογιαννάκη και Αλεξάνδρα Ζουλάκη εργαστήκαμε με πολλή χαρά και όρεξη για τις δύο αυτές κατηγορίες. Θα ήταν καλό να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://europeanschoolradio.eu/7fest/vote/ και να ψηφίσετε την προσπάθειά μας. ( Τραγούδι  5312, Ραδιοφωνικό μήνυμα 5261 )


περισσότερα