Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Θερινές διακοπές

Σας ενημερώνουμε

ότι το σχολείο τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη 

9-12 π.μ. εκτός από  την Πέμπτη 15/8 (θα είναι ανοικτό Τετάρτη 14/8).