Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

Ενημέρωση για τη λειτουργία του σχολείου από Δευτέρα 9-11-2020

 

Αγαπητοί γονείς,

από τη Δευτέρα 9-11-2020 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η αναστολή λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου μας:

Όλα τα μαθήματα θα γίνονται σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας Σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης) webex. Παράλληλα σε όσα μαθήματα κρίνει σκόπιμο ο καθηγητής θα παρέχεται και Ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας e class ή μέσω του e mail που δημιούργησαν τα παιδιά στο sch.gr.

Υπογραμμίζεται ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές και ως εκ τούτου απουσία μαθητή από κάθε διδακτική ώρα καταγράφεται και προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που αυτός θα πραγματοποιήσει.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα αποσταλεί στο mail που δημιούργησαν οι μαθητές  στο sch.gr  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Οι σύνδεσμοι webex των εκπαιδευτικών θα αποσταλούν στα e-mail των μαθητών και απαγορεύεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους.

ΟΔΗΓΙΕΣ για τη σύνδεση μαθητή στο προσωπικό του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο sch.gr:

·         Πληκτρολογούμε στη google  “webmail.sch.gr”

·         Συμπληρώνουμε username (όνομα χρήστη) και password (κωδικό) και συνδεόμαστε.

ΟΔΗΓΙΕΣ για τη σύνδεση μαθητή στην πλατφόρμα webex (τηλεδιάσκεψη):

·         Λίγα λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος ο μαθητής επιλέγει από τη λίστα με τους συνδέσμους webex των εκπαιδευτικών τον σύνδεσμο του καθηγητή με τον οποίο έχει μάθημα και αυτόματα συνδέεται στην ηλεκτρονική τάξη.

·         Οι μαθητές πρέπει να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους και όχι ψευδώνυμο , ώστε να τους δεχτεί ο καθηγητής στην τάξη.

 

Παρόλο που το σχολείο φρόντισε τις προηγούμενες ημέρες ώστε όλοι οι μαθητές να είναι εγγεγραμμένοι στο ΠΣΔ και να έχουν e mail με τη μορφή:  username@sch.gr,  ίσως κάποιοι μαθητές να μη θυμούνται τους κωδικούς τους. Γι αυτό μπορείτε να ενημερώσετε έγκαιρα το σχολείο στο mail : mail@1gym-el-venizel.chan.sch.gr αναφέροντας οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο και το τμήμα του μαθητή. Παρακαλούμε για λόγους ασφάλειας να χρησιμοποιήσετε το e mail επικοινωνίας του κηδεμόνα που έχετε δηλώσει στο σχολείο.