Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Θερινές διακοπές

 Σας ενημερώνουμε ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη, 9:00-12:00.

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

Πατήστε εδώ για να δείτε την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος 2021-2022)

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στα Λύκεια

 Οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στα Λύκεια θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1zyx5ig-FnURaEm4sOadEBvhZBO-JnDqW/view?usp=sharing 

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Τελικά αποτελέσματα 2021-22

Αγαπητοί γονείς, έχουν σταλεί στα email σας οι τελικές βαθμολογίες των μαθητών. Στο σχολείο έχουν αναρτηθεί τα ονόματα των μαθητών που παραπέμπονται ή απορρίπτονται.

Οι γραπτά και οι προφορικά εξεταζόμενοι μαθητές που παραπέμπονται ή απορρίπτονται λόγω βαθμολογίας, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν αναβαθμολόγηση ή επανεξέταση αντίστοιχα, με χρήση παράβολου, εντός 2 ημερών.