Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Τελικά αποτελέσματα 2021-22

Αγαπητοί γονείς, έχουν σταλεί στα email σας οι τελικές βαθμολογίες των μαθητών. Στο σχολείο έχουν αναρτηθεί τα ονόματα των μαθητών που παραπέμπονται ή απορρίπτονται.

Οι γραπτά και οι προφορικά εξεταζόμενοι μαθητές που παραπέμπονται ή απορρίπτονται λόγω βαθμολογίας, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν αναβαθμολόγηση ή επανεξέταση αντίστοιχα, με χρήση παράβολου, εντός 2 ημερών.