Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

Αξιολόγηση προσφορών για την εκδρομή της Γ΄ τάξης σε Αθήνα -Ναύπλιο

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Νεροκούρου  Χανίων  73100

ΤΗΛ.   :   28210 88045, 95830
FAX    :    28210 95830
EMAIL  :mail@1gym-el-venizel.chan.sch.grΧρυσοπηγή  7/02/2019

Αρ. Πρωτ : 51


Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο


ΘΕΜΑ:  Γνωστοποίηση αξιολόγησης προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ γυμνασίου στο Ναύπλιο και στην Αθήνα
      Σας ενημερώνουμε ότι στις 6/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 έγινε συνεδρίαση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ γυμνασίου στο Ναύπλιο και στην Αθήνα, με πρόεδρο τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Αθανασάκη Γεώργιο, παρουσία του μέλους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Μουρτζάκη Παύλου, των συνοδών καθηγητών κ. Βιντζηλαίου Ειρήνης και Παπαδάκη Νεκτάριου και των μαθητριών Βογιατζάκη Λυδίας και Χανταμπή Νεφέλης που συμμετέχουν στην επίσκεψη, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/06-03-2017). Κατά τη συνεδρίαση ανοίχθηκαν τρεις (3) προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων: Gold Tours, Happy days, Crete Bus Travel. Η επιτροπή επέλεξε ως πιο συμφέρουσα από ποιοτικής και οικονομικής απόψεως την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Gold Tours. Για τα ανωτέρω συντάχθηκε η Πράξη 21η / 7-02-2019  του Διευθυντή του σχολείου μας. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά τα ονόματα και το ύψος των προσφορών από τα Ταξιδιωτικά Γραφεία που κατέθεσαν προσφορές: 
Gold Tours
169       -     85-90 μαθητές  και 6-7 συνοδοί  
Happy days
175       -     85-90 μαθητές  και 6-7 συνοδοί  
Crete Bus Travel
205       -      85-90 μαθητές  και 6-7 συνοδοί  

Η απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου προς ενημέρωση των  ενδιαφερομένων.   
                                                                                                          Ο  Διευθυντής  

                                                                                                               Αθανασάκης Γεώργιος1 σχόλια: