Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Διατήρηση των βιβλίων για την επόμενη χρονιά:

 Έγγραφο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη προς Διευθυντές Γυμνασίου.Με έγγραφό της, Αθήνα, 14-05-2020 Αρ. Πρωτ. 56089/Δ2 , η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη καλεί τους Διευθυντές των Γυμνασίων να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο Γυμνάσιο  ότι πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά. 

Η ενέργεια αυτή γίνεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2020-2021.