Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Δανεισμός tablet

 Σας ενημερώνουμε ότι από τον Δήμο Χανίων έγινε δωρεά 10 tablet τα οποία σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (Φ8/46284/Δ4/14-04-2020) θα δοθούν κατά προτεραιότητα σε μαθητές με βάση τα παρακάτω κριτήρια: το χαμηλό εισόδημα, την ανεργία γονέων/κηδεμόνων, την ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας και τις ειδικές δυσκολίες μάθησης . 

Παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρεστε,  να ενημερώσετε στο mail του σχολείου ( mail@1gym-el-venizel.chan.sch.gr) άμεσα. 

Τονίζουμε ότι τα tablet αυτά ανήκουν στην περιουσία του σχολείου και δανείζονται στους μαθητές μόνο για το χρονικό διάστημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μετά το πέρας αυτής, σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου,  πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση που παραδόθηκαν.