Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Ηλεκτρονική αποστολή βαθμολογίας και ενημέρωση

Σήμερα, 8/2/2021, στάλθηκε η βαθμολογία του Α΄ τετραμήνου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κηδεμόνων.

Επίσης,  όποιος κηδεμόνας ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την επίδοση του παιδιού του μπορεί

1. να ζητήσει από το σχολείο να του αποσταλεί κατάσταση με ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τηλέφωνα εκπαιδευτικών  ή

2. να ζητήσει διά ζώσης συνάντηση μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο.