Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

Ενημέρωση για την αντιμετώπιση του covid 19 από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

 Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/

 παρέχεται ενημερωτικό υλικό και επικαιροποιημένες οδηγίες που απευθύνεται σε γονείς, 

μαθητές και εκπαιδευτικούς για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του covid 19.