Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 στις 18:00 μμ, στο χώρο του Σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους Γονείς-Κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας για θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου (Internet) από τον Καθηγητή Πληροφορικής Κουνελάκη Μιχάλη (Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης). Παρουσιάστηκαν τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο μαθητής από τη σωστή χρήση του Διαδικτύου αλλά τονίστηκαν και οι κύνδυνοι (εθισμός, κλοπή προσωπικών δεδομένων, παραπλάνηση, αποπλάνηση ανηλίκων κ.α) που ελοχεύουν. Πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση με τους Γονείς για τους τρόπους πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης των πιθανών κυνδύνων. Τέλος προτάθηκαν οδηγίες καθημερινής πρακτικής και φορείς με τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν στην περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.
Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας στο Διαδίκτυο που φέτος εορτάστηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2014.
Διαβάστε την παρουσίαση εδώ