Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Μεγάλη έρευνα για τη Χρήση του Διαδικτύου στο Σχολείο μας

Διαβάστε τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας που διεξήχθη στο Σχολείο μας σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου (Internet) από τους μαθητές μας.
Τα γραφήματα σχεδιάστηκαν από το μαθητή της Β Τάξης Κοπιδάκη Μανώλη. Διαβάστε την έρευνα εδώ.