Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

Γνωστοποίηση αξιολόγησης προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ γυμνασίου

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Νεροκούρου  Χανίων  73100
ΤΗΛ.   :   28210 88045, 95830
FAX    :    28210 95830
EMAIL  :mail@1gym-el-venizel.chan.sch.gr

Χρυσοπηγή  21/01/2020

Αρ. Πρωτ : 17


Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ:  Γνωστοποίηση αξιολόγησης προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ γυμνασίου στο Ναύπλιο και στην Αθήνα
      Σας ενημερώνουμε ότι στις 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 έγινε συνεδρίαση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ γυμνασίου στο Ναύπλιο και στην Αθήνα, με πρόεδρο τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Αθανασάκη Γεώργιο, παρουσία του μέλους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Μουρτζάκη Παύλου, των συνοδών καθηγητών κ. Παράσχου  Θεόδωρου και Βλοντάκη Εμμανουήλ και των μαθητών Βέρδου Ειρήνης  και Μιχαηλάκη Γεώργιου που συμμετέχουν στην επίσκεψη, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/06-03-2017). Κατά τη συνεδρίαση ανοίχθηκαν τρεις (3) προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων: Gold Tours, Ios Tours , Giannoudakis Travel. Η επιτροπή επέλεξε ως πιο συμφέρουσα από ποιοτικής και οικονομικής απόψεως την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Gold Tours. Για τα ανωτέρω συντάχθηκε η Πράξη 24η / 20-01-2020  του Διευθυντή του σχολείου μας. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά τα ονόματα και το ύψος των προσφορών από τα Ταξιδιωτικά Γραφεία που κατέθεσαν προσφορές: 
Gold Tours
183  €  κατά άτομο   
Ios Tours
190  €   κατά άτομο  
Giannoudakis Travel
190  €   κατά άτομο  

Η απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου προς ενημέρωση των  ενδιαφερομένων.   
                                                                                     Ο  Διευθυντής  

                                                                                Αθανασάκης Γεώργιος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου